Velkommen til Nr. Asmindrup Friskole      -  med fokus på læsning, udeundervisning og bevægelse

Undervisning i børnehaveklassen

§ 11. Undervisningen i børnehaveklasser gives overvejende i form af leg og andre udviklende aktiviteter. Det tilstræbes at gøre børnene fortrolige med skolens daglige liv. Sprog og udtryksformer Fortælletime:  Formålet med den daglige fortælletime er, at børnene skal opnå færdigheder indenfor det talte sprog. Børnene får mulighed for at deltage i samtalen og lærer at veksle mellem at lytte og tale. Alle børn får mulighed for at fortælle, hvilket giver dem øvelse i at fortælle om sine egne oplevelser. Historielæsning:  I løbet af året i børnehaveklassen læser vi mange bøger. Gennem historieoplæsningen taler vi  om sproget, om handlingen i teksten og opmuntrer børnene til at fortælle historier ud fra billederne i bogen og teksten. For at forøge børnenes muligheder for at lære ord gennem oplæsning inddrages børnene som aktive medfortællere af historien. Natur og naturfaglige fænomener Dato: I børnehaveklassen starter vi hver dag med at lave ”dato”. Her snakker vi om de naturfaglige fænomener fra hverdagen, og børnene har rig mulighed for at stille spørgsmål og fortælle om deres iagttagelser. Her lærer børnene også om årets og døgnets gang, og vi snakker om de vejrmæssige forandringer, vi ser i forbindelse med årstidernes skiften. Udedage: En gang om ugen har klassen en udedag, det er en dag vi bruger til både udflugter og til at have naturfagsrelateret undervisning. Naturrelateret undervisning kan indebære undervisningsforløb omkring: miljø hvordan færdes vi i naturen genbrug– hvad sker der med vores affald vores krop – hvordan fungerer kroppen og hvad er god hygiejne sundhed – hvad er sund kost   Matematik: Den matematiske undervisning er opbygget således, at der vil blive arrangeret en masse aktiviteter, der lærer børnene at knytte matematikkens sproglige begreber sammen med deres egen virkelighed. Dette kan ske gennem: tal og tælleremser regnehistorier Gennem spil, lege, undersøgelser og eksperimenter  opbygges børnenes talforståelse og kendskab til matematiske begreber. Det praktiske/musiske: I børnehaveklassen har vi gennemgående små projekter, der lærer børnene at udtrykke sig gennem tegne og maleteknikker. Vi har ligeledes små opførelser af skuespil, som enten er skrevet sammen med klasselæreren, eller som er udviklet til at hænge sammen med det emne, vi arbejder med på dette tidspunkt. Ligeledes er vores emneuger oftest baseret på et emne, der kan give børnene forskelligartede kunst og kulturindtryk samt give dem opgaver, hvor de skal udtrykke sig på forskellige måder med billeder, sang, drama, spil på instrumenter, bevægelse eller tale- og skriftsprog. Bevægelse og motorik: På Nr. Asmindrup Friskole er bevægelse og motorik et gennemgående emne i al undervisning. Det er højt prioteret, at børnene lærer at beherske og bruge kroppen varieret og vise udholdenhed. I dansk undervisningen følger vi et undervisningsforløb, der kombinerer sproglige aktiviteter med fysiske handlinger. I børnehaveklassen har vi fokus på, at børnene får udviklet deres finmotoriske bevægelser. Dette kan f.eks være gennem aktiviter der kræver at børnene klipper, maler, tegner, eksperimenterer med tidlig skrivning og øver øje-hånd-koordination. På skolen inddrager vi skolens legeområder såvel ude som inde, således at børnene bliver fortrolige med områderne og formår at udnytte dets muligheder. Vi tager ligeledes på udflugter,der øger børnenes kendskab til deres lokalområde og giver dem gode værktøjer til at begå sig i trafikken. Sociale færdigheder: I børnehaveklassen er de sociale færdigheder i fokus, men dette er dog et fokus, der er gennemgående i hele barnets skolegang på Nr. Asmindrup Friskole. Så derfor er det vigtigt i børnehaveklassen, at børnene opnår de mest basale sociale færdigheder. Gennem undervisning og leg oplever børnene betydningen af at have venner, og de bliver bekendt med deres eget ansvar i forhold til at udvikle og vedligeholde gode relationer til både børn og voksne. Undervisningen tilrettelægges, så børnene inddrages i aftaler om, hvilke regler og normer, der skal gælde i klassen, og hvordan reglerne overholdes. De skal opleve, at de har indflydelse på og kan påvirke klassens aftaler. Undervisningen planlægges, så børnene lærer at påtage sig opgaver, som ligger ud over deres personlige interesser, herunder overholde aftaler om orden, oprydning og arbejdsro. Aktiviteterne i børnehaveklassen styrker og videreudvikler børnenes færdigheder i forhold til at være selvhjulpne. De gør erfaringer med at modtage og forstå en kollektiv besked og handle derefter. Samvær og samarbejde: Undervisningen i børnehaveklassen planlægges, så børnene introduceres til de mange forskellige samarbejdsformer, herunder arbejde alene, parvis, i grupper og i klasseundervisning. Igennem samarbejdet lærer børnene at give og modtage hjælp, inspiration og ros og udvikle tålmodighed over for de situationer, hvor de må sætte egne interesser til side for fællesskabets skyld. Vores vedtagne fælles regler for samvær og samarbejde indlæres, bearbejdes og synliggøres i tekst, tegninger og rollespil. Det er en prioritet, at børnene oplever, at de bliver inddraget i valg af indhold, målsætning og evaluering, at de har indflydelse, og at de selv og andre bliver glade og stolte, når målet nås. Aktiviteterne tilrettelægges, så børnene bliver fortrolige med at tage initiativer og træffe valg mellem flere muligheder i både frie og voksenstyrede aktiviteter. Undervisningen lægger vægt på, at børnene udvikler evne til at fastholde deres opmærksomhed og fordybe sig i forskellige aktiviteter, og at de lærer at skelne imellem konstruktiv arbejdsuro og forstyrrende støj. 
 Asmindrupvej 38  -  4572 Nr. Asmindrup  
Kontakt pr. e-mail
Kontor: 5932 8101- primært fra kl. 8-14
SFO:    2148 4645 Juniorklub 3071 4645 Pedel: Ronny Froggaard  2367 4645
Skoledag sammen med deres vennebørn i 4.Klasse. Eleverne arbejdede med emnet "Grænser".  Der blev set en lille kortfilm over emnet, hvorefter eleverne bearbejdede filmen gennem spørgsmål og refleksion. Bagefter blev der lavet små øvelser, der lagde op til samtale om egne og andres grænser og til sidst tegnede hver elev en tegning med deres vennebarn med emnet "Barn bestemmer over egen krop".
Ude for at kigge på snefnug gennem forstørrelsesglas. Bagefter klippede eleverne flotte snefnug i papir til klasseværelset.
 0. klasse har over hele skoleåret trænet trafik og været på gåture i lokalområdet. Vi fik hjælp af forældre og familiemedlemmer fra klassen til selve gåprøven, som alle elever bestod. De fik overrakt deres diplom under stor højtidelighed og efterfølgende var der nogle forældre der havde bagt lækre kager til vores trafikfest.
Eleverne har prøvet at lave blad-mennesker, ved at lave aftryk med farveblyanter og senere med fedtfarver. I dag skulle de prøve at lave aftryk af bladene ved at bruge maling.  Det har været et sjovt forløb hvor eleverne har prøvet at arbejde med forskellige materialer samt bruge naturen i deres små kunstværker.
Ude for at lede efter dyrespor med naturskolen. Det var en smuk dag med masser af spændende fund og ny viden om naturen. Dagen blev afsluttet med snobrødsbagning og et spil om dyrespor.
Udedag i barkladen med naturskolen, hvor der var fokus på naturfag kombineret med hjemkundskab. Eleverne samlede først skovsyre, bøgeblade og hyldeblomster sammen med naturvejlederen. Dagen blev afsluttet med, at der blev bagt pandekager med de indsamlede lækkerier. Eleverne havde en hyggelig dag, og smagte en masse spændende natur.
Førskolebørnene og 0.-2. Klasses besøgte koncertsalen i DR byen, hvor symfoniorkesteret opførte ”Dyrenes Karneval”. Undervejs i koncerten tegnede og fortalte multikunstneren Carl Quist Møller til elevernes store fornøjelse. Vi afsluttede dagen med et besøg i ”Den blå Planet”, hvor eleverne så en masse spændende havdyr, og lærte om blæksprutten.
Forside Om Friskolen Indskrivning, priser, skolekort m.v. Ansatte Klasser Undervisning Lektiekalendere Udeskole Skema, ferieplan og aktivitetskalender Forældreopgaver Traditioner i årets løb SFO og juniorklub Video Bestyrelse, støtteforening, referater m.v.