Velkommen til Nr. Asmindrup Friskole      -  med fokus på læsning, udeundervisning og bevægelse

Nr. Asmindrup Friskoles del- og slutmål

  Nr. Asmindrup Friskole er i fuld gang med, at udarbejde del-og slutmål for undervisningen på skolen. Formålet med del- og slutmål er at angive skolens mål for, hvad undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig af kundskaber og færdigheder i de forskellige fag henholdsvis ved afslutningen af undervisningen og ved afslutningen af bestemte klassetrin. Mange af friskolens del-og slutmål tager udgangspunkt i folkeskolens "Fælles mål". Du kan her på siden læse mere om friskolens del- og slutmål for de enkelte fag. Idræt:  Delmål, slutmål og undervisningsplan Matematik: Delmål, slutmål og undervisningsplan Dansk:  Delmål, slutmål og undervisningsplan Natur og Teknik: Delmål, slutmål og undervisningsplan Værkstedsfag Håndarbejde: Delmål, slutmål og undervisningsplan Sløjd: Delmål, slutmål og undervisningsplan Billedkunst: Delmål, slutmål og undervisningsplan Biologi:  Delmål, slutmål og undervisningsplan Engelsk:    Delmål, slutmål og undervisningsplan Geografi:  Delmål, slutmål og undervisningsplan Musik: Delmål, slutmål og undervisningsplan Historie: Delmål, slutmål og undervisningsplan Samfundsfag: Delmål, slutmål og undervisningsplan Tysk:  Delmål, slutmål og undervisningsplan Fysik- og Kemi: Delmål, slutmål og undervisningsplan Hjemkundskab: Delmål, slutmål og undervisningsplan Løb og læs: Formål
 Asmindrupvej 38  -  4572 Nr. Asmindrup  
Kontakt pr. e-mail
Kontor: 5932 8101- primært fra kl. 8-14
SFO:    2148 4645 Juniorklub 3071 4645 Pedel: Ronny Froggaard  2367 4645
Forside Om Friskolen Indskrivning, priser, skolekort m.v. Ansatte Gruppestruktur Nyhedsbreve og info fra skolen Undervisning Lektiekalendere Udeskole Skema, ferieplan og aktivitetskalender Forældreopgaver Børnehaveklassen SFO og juniorklub Traditioner i årets løb Video Bestyrelse, støtteforening, referater m.v.