Velkommen til Nr. Asmindrup Friskole      -  med fokus på læsning, udeundervisning og bevægelse
 Asmindrupvej 32  -  4572 Nr. Asmindrup  
Kontakt pr. e-mail
Kontor: 5932 8101
SFO:    2148 4645
Nr. Asmindrup Friskole har pr. 1. marts 2014 indskrevet 95 børn. Friskolen har fokus på læsning, og vi inddrager i høj grad udeliv og bevægelse i den daglige undervisning. Hver skoledag starter eksempelvis med “løb og læs” for samtlige elever. Her får vi pulsen op i 20 minutter, hvorpå der læses intensivt i 20 minutter. Du kan læse mere om vores pædagogiske grundlag her
06.12.12 Undervisningsmiljøvurdering (UMV) Se skolens UMV. 5.10.2012 ”Udeskole udvikling i Anneberg Skov” med støtte fra Friluftsrådet Med hjælp fra tips- og lottomidlerne er Nr. Asmindrup Friskole bevilliget penge til udvikling af skolens udeundervisning. Projektets budgetramme er 60.000,- hvilket skal dække udgifterne til nye udeskoleundervisnings-materialer og til videreudvikling af skolens udeskole-plads i Anneberg Skov. Projektet "skydes" i gang i foråret 2013. Friluftsrådet financierer 50 % af projektets udgifter svarende til 28.500,- Nr. Asmindrup Friskole takker mange gange for det økonomiske bidrag.
Artikel om Friskolens udeundervisning I juni 2013 havde Friskolen besøg af Claudi Clausen fra Friskolebladet. Formålet var at skrive en artikel om Friskolens udeundervisning og igangværende udeundervisningsprojekt. Der er der kommet en rigtig god artikel ud af. Den kan læses på følgende link: http://www.friskolebladet.dk/
Forside Om Friskolen Indskrivning, priser m.v. Ansatte Forældrekalender Nyhedsbreve og info fra skolen Undervisning Lektiekalendere Informationsfolder Elevantal og klasseinddeling Skema, ferieplan og aktivitetskalender Forældreopgaver Børnehaveklassen SFO og juniorklub Foto, video og emneuger Friskolens traditioner Bestyrelse, støtteforening m.v. Børnehaveprojekt
Spil guitar  På Nr. Asmindrup Friskole har vi indgået et samarbejde med musiklærer Kenn Bendtsen, så elevene kan tilmelde sig instrumentalundervisning i guitar/bas efter skole. Du kan læse mere her
Forside Om Friskolen Indskrivning, priser m.v. Ansatte Forældrekalender Nyhedsbreve og info fra skolen Undervisning Lektiekalendere Informationsfolder Elevantal og klasseinddeling Skema, ferieplan og aktivitetskalender Forældreopgaver Børnehaveklassen SFO og juniorklub Foto, video og emneuger Friskolens traditioner Bestyrelse, støtteforening m.v. Børnehaveprojekt
Gruppestruktur skoleår 2013/2014 På baggrund af vores nuværende elevtal ser grupperne for skoleår 2013/2014 ud som følgende: Bh. klasse: 11 elever  1. klasse: 15 elever 2. klasse: 12 elever 3.-4. klasse: 18 elever 5.-6. klasse:19 elever 7. klasse: 10 elever 8.-9. klasse: 10 elever Klassekvotienter, trivsel og faglighed går hånd i hånd. På Friskolen i Nr. Asmindrup har vi ikke sat antal på, hvor mange elever der kan være i en klasse/gruppe. Normalt tilstræber vi, at klassestørrelserne ikke er større end 18-20 elever. I sidste ende vil det altid være klassens faglige og sociale dynamik, som afgør, hvor mange elever det er hensigtsmæssigt at skrive ind i klassen. Ønsker du at høre mere om Nr. Asmindrup Friskole, så kan du kontakte skoleleder Morten Juul Pedersen på  mail eller telefon 59328101.
Så lykkedes det endeligt at få hovedfinancieringen af vores skolebyggeri på plads. Der skal lyde en stor tak til bestyrelsen samt byggerådgiver Bjørn Bjerking, som har ydet en kæmpe indsats for at få aftalen i hus. Forude venter nu arbejdet med at få de sidste detaljer på plads, så vi kan få taget det første spadestik
Hurra!!
Friskolen søger barselsvikar til skoleår 2014-2015, eventuelt med mulighed for fastansættelse efterfølgende. Du kan finde stillingsopslaget  her og læse mere om vores forventninger her
Forside Forside
Friskolens egne videoer
Barselsvikar søges