Velkommen til Nr. Asmindrup Friskole      -  med fokus på læsning, udeundervisning og bevægelse
 Asmindrupvej 38  -  4572 Nr. Asmindrup  
Kontakt pr. e-mail
Kontor: 5932 8101
SFO:    2148 4645 Juniorklub 30714645
Nr. Asmindrup Friskole har pr. 1. maj 2017 indskrevet 177 børn. Friskolen har fokus på læsning, og vi inddrager i høj grad udeliv og bevægelse i den daglige undervisning. Hver skoledag starter eksempelvis med “løb og læs” for samtlige elever. Her får vi pulsen op i 20 minutter, hvorpå der læses intensivt i 20 minutter. Du kan læse mere om vores pædagogiske grundlag her
Læs om Asmindrup Udeskole her I er ligeledes velkomne til at kontakte Nr. Asmindrup Friskole, såfremt I ønsker mere viden om projektet.
Udeskole
Klassekvotienter og indskrivning på Nr. Asmindrup Friskole. Nr. Asmindrup Friskole er en 1-sporet skole, og vi har ingen intentioner om at ændre på dette. Vores klassekvotienter er vejledende (ca.18-20 elever pr. klasse), og tager altid afsæt i klassens sociale- samt faglige dynamik. Elevtal maj 2017 Førskole: 18 elever 0. kl.: 14 elever (forventede elevtal til august 15 elever) 1. kl.: 18 elever 2. kl.: 17 elever (forventede elevtal til august 18 elever) 3. kl.: 16 elever (forventede elevtal til august 18 elever) 4. kl.: 19 elever (forventede elevtal til august 20 elever) 5. kl.: 19 elever (forventede elevtal til august 20 elever) 6. kl.: 14 elever (forventede elevtal til august 20 elever) 7. kl:  19 elever 8.-9. kl.: 23 elever Fremtidige klasser: Det går for tiden rigtigt stærkt med indskrivninger til vores kommende børnehaveklasser. Alene inden for de seneste 14 dage, er der kommet 10 indskrivninger. Gør du dig tanker om, at skrive dit barn ind på Nr. Asmindrup Friskole, så vil vi derfor opfordre til, at du ikke venter for længe! Status for vores kommende bh. klasser er d. 15. juni 2017 følgende: Skoleår 2018/2019 20 elever – der er oprettet venteliste Skoleår 2019/2020 16 (18) elever (2-4 pladser - forbeholdt piger) Skoleår 2020/2021 10 elever Skoleår 2021/2022 16 elever Skoleår 2022/2023 5 elever Vi har stadig et par pladser i vores kommende 1. klasse, og de skønne elever vil rigtigt gerne have et par klassekammerater mere :-) Tænker du at skrive dit barn op til Nr. Asmindrup Friskole, er du velkommen til at kontakte skoleleder Morten Juul Pedersen på på telefon: 5932 8101 eller mail: friskole@nr-asmindrup-friskole.dk 
Musikskoleprogram efterår 2016 Undervisning i følgende: Guitar Ukulele Bas Trommesæt Klaver Solosang
Forside Om Friskolen Indskrivning, priser, buskort m.v. Ansatte Gruppestruktur Nyhedsbreve og info fra skolen Undervisning Lektiekalendere Udeskole Skema, ferieplan og aktivitetskalender Forældreopgaver Børnehaveklassen SFO og juniorklub Traditioner i årets løb Video Bestyrelse, støtteforening, referater m.v. Børnehaveprojekt Forside