Velkommen til Nr. Asmindrup Friskole      -  med fokus på læsning, udeundervisning og bevægelse
 Asmindrupvej 32  -  4572 Nr. Asmindrup  
Kontakt pr. e-mail
Kontor: 5932 8101
SFO:    2148 4645 Juniorklub 30714645 Swipp-indbetaling: 21484645
Nr. Asmindrup Friskole har pr. 1. august 2016 indskrevet 162 børn. Friskolen har fokus på læsning, og vi inddrager i høj grad udeliv og bevægelse i den daglige undervisning. Hver skoledag starter eksempelvis med “løb og læs” for samtlige elever. Her får vi pulsen op i 20 minutter, hvorpå der læses intensivt i 20 minutter. Du kan læse mere om vores pædagogiske grundlag her
Læs om Asmindrup Udeskole her I er ligeledes velkomne til at kontakte Nr. Asmindrup Friskole, såfremt I ønsker mere viden om projektet.
Udeskole
Forside Om Friskolen Indskrivning, priser, buskort m.v. Ansatte Gruppestruktur Nyhedsbreve og info fra skolen Undervisning Lektiekalendere Udeskole Informationsfolder Skema, ferieplan og aktivitetskalender Forældreopgaver Børnehaveklassen SFO og juniorklub Video Bestyrelse, støtteforening, referater m.v. Børnehaveprojekt
Klassekvotienter og indskrivning på Nr. Asmindrup Friskole. Nr. Asmindrup Friskole er en 1-sporet skole, og vi har ingen intentioner om at ændre på dette. Vores klassekvotienter er vejledende (ca.18 elever pr. klasse), og tager altid afsæt i klassens sociale- samt faglige dynamik. Pr. 1. august 2016 er status på vores klasser således: 0. klasse: 17 elever, 1. klasse: 19 elever 2. klasse: 16 elever 3. klasse: 17 elever 4. klasse: 18 elever 5. klasse: 18 elever 6. klasse: 15 elever, 7. klasse: 19 elever 8.-9. klasse: 23 elever Fremtidige klasser: Børnehaveklasse 2017-2018: 18 elever Børnehaveklasse 2018-2019: 17 elever Tænker du at skrive dit barn op til Nr. Asmindrup Friskole,  er du velkommen til at kontakte skoleleder Morten Juul Pedersen på mail: friskole@nr-asmindrup-friskole.dk eller på telefon: 5932 8101.
Tak til alle, der støttede motionsløbet d. 31.5.16 I sommerheden kæmpede 155 elever sig igennem det årlige 20 minutters motionsløb, som har til formål at løbe penge hjem til den årlige lejrskole. Sammenlagt blev det til 435 kilometer, hvilket svarer til 2,8 kilometer i snit pr. elev. Helt vildt flot taget i betragtning af, at vi har relativt få overbygningselever. Vi siger en stor tak til alle - børnenes familier, venner og erhvervsdrivende med flere - som støttede vores motionsløb med køb af aktier og hjælp under løbet.  Her kan sponsorlisten over de erhvervsdrivende ses:  liste
Er du interesseret i et fremtidigt job som lærer på Nr. Asmindrup Friskole? Så se her!
Musikskoleprogram efterår 2016 Undervisning i følgende: Guitar Ukulele Bas Trommesæt Klaver Solosang
Alle på friskolen ønsker forældre og elever en dejlig sommerferie og siger tak for et spændende år.
Forside Om Friskolen Indskrivning, priser, buskort m.v. Ansatte Gruppestruktur Nyhedsbreve og info fra skolen Undervisning Lektiekalendere Udeskole Informationsfolder Skema, ferieplan og aktivitetskalender Forældreopgaver Børnehaveklassen SFO og juniorklub Video Bestyrelse, støtteforening, referater m.v. Børnehaveprojekt Forside Om Friskolen Indskrivning, priser, buskort m.v. Ansatte Gruppestruktur Nyhedsbreve og info fra skolen Undervisning Lektiekalendere Udeskole Informationsfolder Skema, ferieplan og aktivitetskalender Forældreopgaver Børnehaveklassen SFO og juniorklub Video Bestyrelse, støtteforening, referater m.v. Børnehaveprojekt Forside Forside Forside