Velkommen til Nr. Asmindrup Friskole      -  med fokus på læsning, udeundervisning og bevægelse
 Asmindrupvej 32  -  4572 Nr. Asmindrup  
Kontakt pr. e-mail
Kontor: 5932 8101
SFO:    2148 4645
Nr. Asmindrup Friskole har pr. 1 novembet 2014 indskrevet 128 børn. Friskolen har fokus på læsning, og vi inddrager i høj grad udeliv og bevægelse i den daglige undervisning. Hver skoledag starter eksempelvis med “løb og læs” for samtlige elever. Her får vi pulsen op i 20 minutter, hvorpå der læses intensivt i 20 minutter. Du kan læse mere om vores pædagogiske grundlag her
Spil guitar - program for efteråret 2014 På Nr. Asmindrup Friskole har vi indgået et samarbejde med musiklærer Kenn Bendtsen, så elevene kan tilmelde sig instrumentalundervisning i guitar/bas efter skole. Du kan læse mere her
Forside Om Friskolen Indskrivning, priser, buskort m.v. Ansatte Gruppestruktur Forældrekalender Nyhedsbreve og info fra skolen Undervisning Lektiekalendere Udeskole Informationsfolder Skema, ferieplan og aktivitetskalender Forældreopgaver Børnehaveklassen SFO og juniorklub Foto, video og emneuger Bestyrelse, støtteforening m.v. Børnehaveprojekt
Gruppestruktur skoleår 2014/2015:   Fra november 2014 ser klasserne på Nr. Asmindrup Friskole således ud: 16 elever i 0. klasse 13 elever i 1. klasse 18 elever i 2. klasse 16 elever i 3. klasse 24 elever i 4.- 5. klasse (9 i 4. klasse og 15 i 5. klasse) I 4.-5. klasse vil der være holddeling og to lærere på i samtlige dansktimer, matematiktimer og engelsktimer. 23 elever i 6.-7. klasse (13 i 6. klasse og 10 i 7. klasse) I 6.-7. klasse vil der være holddeling og to lærere på i samtlige dansktimer, matematiktimer og engelsktimer. 18 elever i 8.-9. klasse (12 i 8. klasse og 6 i 9. klasse).   Friskolens mål er at dele de samlæste grupper fra august 2015.  Da vi umiddelbart ikke skriver flere elever ind på denne side af jul, så er der oprettet ventelister til friskolens klasser. Vi har ligeledes grupper/klasser, som pt. er lukket for yderligere indskrivninger, da de nu er fyldt op. Vi har 18 elever indskrevet til vores børnehaveklasse med start til  august 2015 og pt. 8 elever på venteliste. Vi har allerede nu 11 elever indskrevet til børnehaveklassen 2016 - 2017.  Interessen for Nr. Asmindrup friskole er fortsat stor. Går du med tanker om at skrive dit barn ind på friskolen, så anbefaler vi derfor, at I hurtigst muligt retter henvendelse, og hører nærmere om indskrivningsprocessen. Du kan ligeledes ”klikke” på de relevante menupunkter øverst til venstre, og læse mere om indskrivningsprocedurer. Du kan læse mere om skoleårets planlægning, undervisning og skemaer i menuen skema, ferieplan og aktivitetskalender.   Sådan kommer dit barn i skole med tog og bus: klik her  
Friskolen søger  SFO og JK medhjælper - se opslag her
Læs om Asmindrup Udeskole her I er ligeledes velkomne til at kontakte Nr. Asmindrup Friskole, såfremt I ønsker mere viden om projektet.
Forside
Friskolens egne videoer