Velkommen til Nr. Asmindrup Friskole      -  med fokus på læsning, udeundervisning og bevægelse
 Asmindrupvej 32  -  4572 Nr. Asmindrup  
Kontakt pr. e-mail
Kontor: 5932 8101
SFO:    2148 4645
Nr. Asmindrup Friskole har pr. 15. februar 2016 indskrevet 148 børn. Friskolen har fokus på læsning, og vi inddrager i høj grad udeliv og bevægelse i den daglige undervisning. Hver skoledag starter eksempelvis med “løb og læs” for samtlige elever. Her får vi pulsen op i 20 minutter, hvorpå der læses intensivt i 20 minutter. Du kan læse mere om vores pædagogiske grundlag her
Læs om Asmindrup Udeskole her I er ligeledes velkomne til at kontakte Nr. Asmindrup Friskole, såfremt I ønsker mere viden om projektet.
Udeskole
Vi vil bygge et godt friskoleliv - og vi har brug for din støtte til at skabe rammerne!
Økonomisk hjælp til skolebyggeri Nr. Asmindrup Friskole startede i august 2010 i lejede pavilloner på et stykke forpagtet jord ved siden af den tidligere Asmindrup Skole. Skolen har haft kraftig stigning i elevtallet (større end forventet), og lokalekapaciteten er blevet udbygget af flere omgange. Bh. klasse 2016 er næsten fyldt op, og der er allerede flere elevindskrivninger til de efterfølgende børnehaveklasser. Friskolen kan ikke udbygges mere på den lejede grund, og elevtallet i 2017 kræver en større bygningsmasse, hvorfor friskolen skal i gang med skolebyggeriet nu. Vi har købt jordmatrikel 40 bag Kirkebjerg, hvor vi på de 15.000 m2 vil bygge en helt ny friskole med en planlagt investeringssum på 20 millioner kroner. Ønsket er, at vi via private investorer, forældre og borgere i Nr. Asmindrup kan rejse tilstrækkeligt med midler, så vi sammen med banken kan igangsætte vores byggeprojekt. DERFOR HAR VI BRUG FOR AKTIV INDSATS FRA FORÆLDRE, BORGERE, PÅRØRENDE OG VIRKSOMHEDER! Vil du vide mere, så læs vores folder vedr. finasiering af Skolebyggeri. Tilsagnsblanket kan downloades her
Forside Om Friskolen Indskrivning, priser, buskort m.v. Ansatte Gruppestruktur Nyhedsbreve og info fra skolen Undervisning Lektiekalendere Udeskole Informationsfolder Skema, ferieplan og aktivitetskalender Forældreopgaver Børnehaveklassen SFO og juniorklub Video Bestyrelse, støtteforening, referater m.v. Børnehaveprojekt
Klassekvotienter og indskrivning på Nr. Asmindrup Friskole. For fem år siden var Nr. Asmindrup Friskole en nystartet friskole med blot 55 elever. I dag har vi 148 elever, og vi har flere elever på forespørgselsliste til de nuværende klasser. Vi oplever stort set hver uge, at der er forældre, som henvender sig for at høre mere om friskolen. Nr. Asmindrup Friskole er en 1-sporet skole, og vi har ingen intentioner om at ændre på dette. Vores klassekvotienter er vejledende (ca.18 elever pr. klasse), og tager altid afsæt i klassens sociale- samt faglige dynamik. Pr. 28. april 2016 er status på vores klasser således: 0. klasse: 17 elever, pr. 1. august 2016 18 elever, lukket for yderligere indskrivning. 1. klasse: 16 elever 2. klasse: 16 elever, pr. 1. maj 2016 er vi 17 elever. Klassen er pt. lukket for yderligere indskrivning. En eventuel ledig plads vil blive forbeholdt en dreng. 3. klasse: 18 elever, lukket for yderligere indskrivning. 4. klasse: 18 elever, lukket for yderligere indskrivning. 5. klasse: 13 elever, pr. 1. august 14 elever. 6. klasse: 19 elever, lukket for yderligere indskrivning. 7.-8. klasse: 23 elever, lukket for yderligere indskrivning. 9. klasse: 8 elever, lukket for yderligere indskrivning. Fremtidige klasser: Børnehaveklasse 2016-2017: 16 elever. En af de 2 ledige pladser er  forbeholdt en dreng. Børnehaveklasse 2017-2018: 16 elever Børnehaveklasse 2018-2019: 14 elever Tænker du at skrive dit barn op til Nr. Asmindrup Friskole,  er du velkommen til at kontakte skoleleder Morten Juul Pedersen på mail: friskole@nr-asmindrup-friskole.dk eller på telefon: 5932 8101. På nuværende tidspunkt holder vi pause for yderligere indskrivninger til de eksisterende klasser, også selv om der fortsat er ledige pladser. I er altid velkomne til at kontakte skolen for at høre om fremtidige muligheder for et skoleskifte.
Motionsløb tirsdag d. 31. maj Den 31. maj afholder Nr. Asmindrup Friskole det årlige motionsløb for eleverne. Et løb på 20 minutter, hvor eleverne løber så langt som muligt. Udover at komme ud og få rørt sig, så er formålet at tjene penge til næste års lejrskole via salg af løbeaktier til familiemedlemmer, venner og lokale virksomheder. Du kan downloade en løbeaktie her:  løbeaktie
Er du interesseret i et fremtidigt job som lærer på Nr. Asmindrup Friskole? Så se her!
Forside