Velkommen til Nr. Asmindrup Friskole      -  med fokus på læsning, udeundervisning og bevægelse
 Asmindrupvej 32  -  4572 Nr. Asmindrup  
Kontakt pr. e-mail
Kontor: 5932 8101
SFO:    2148 4645
Nr. Asmindrup Friskole har pr. 1 august 2014 indskrevet 126 børn. Friskolen har fokus på læsning, og vi inddrager i høj grad udeliv og bevægelse i den daglige undervisning. Hver skoledag starter eksempelvis med “løb og læs” for samtlige elever. Her får vi pulsen op i 20 minutter, hvorpå der læses intensivt i 20 minutter. Du kan læse mere om vores pædagogiske grundlag her
Spil guitar - program for efteråret 2014 På Nr. Asmindrup Friskole har vi indgået et samarbejde med musiklærer Kenn Bendtsen, så elevene kan tilmelde sig instrumentalundervisning i guitar/bas efter skole. Du kan læse mere her
Forside Om Friskolen Indskrivning, priser m.v. Ansatte Forældrekalender Nyhedsbreve og info fra skolen Undervisning Lektiekalendere Informationsfolder Skema, ferieplan og aktivitetskalender Forældreopgaver Børnehaveklassen SFO og juniorklub Foto, video og emneuger Bestyrelse, støtteforening m.v. Børnehaveprojekt
Friskolernes dag i Odsherred d. 4. oktober 2014 Den 4. oktober afholder de frie skoler i Odsherred igen åbent hus for alle interesserede, og bestyrelse og ansatte er i fuld gang med at forberede dagen. På Nr. Asmindrup Friskole holder vi åbent hus fra kl. 10.00-13.00. Her vil vi undervise skolens elever med afsæt i vores udeundervisning- og bevægelsesprofil. Vi håber, at I vil bakke op om dagen og kigge forbi i løbet af dagen. Bestyrelsen vil denne dag invitere alle forældre til må workshops vedrørende skoleudvikling på Nr. Asmindrup Friskole. Se skolens informationsfolder her. På Nr. Asmindrup Friskole er skoleåret kommet godt i gang, både for vores mange nye elever og ”gamle” elever. Vi oplever fortsat stor interesse for friskolen, og har nu 126 elever indskrevet samt flere nye elevhenvendelser. Vi tager stadig imod indskrivning til flere af vores grupper. Det er skønt at modtage nye elever, men det er samtidigt en krævende proces for både elever og lærere. Det er vigtigt, at alle gør en særlig indsat for, at nye elever og forældre føler sig godt modtaget. For at sikre os den fornødne ro til at holde fuld fokus på elevernes trivsel og faglighed, har vi derfor valgt, at drosle ned for indskrivninger efter uge 36 (7. september 2014). Der kan ligeledes blive tale om at lukke ned for indskrivning til nogle af grupperne. Går I med tanker om et skoleskifte til Nr. Asmindrup Friskole vil vi derfor opfordre til, at I allerede nu retter henvendelse til skolekontoret med henblik på en samtale. I kan kontakte skolekontoret på telefon 59328101. Sådan kommer dit barn i skole med tog og bus: klik her Gruppestruktur: I 4.-5. klasse og 6.-7. klasse vil der være holddeling og to lærere på i samtlige dansktimer, matematiktimer og engelsktimer. Friskolens mål er at dele de samlæste grupper fra august 2015. Fra august 2014 ser klasserne på Nr. Asmindrup Friskole således ud: 16 elever i 0. klasse 14 elever i 1. klasse 17 elever i 2. klasse 14 elever i 3. klasse 24 elever i 4.- 5. klasse (8 i 4. klasse og 16 i 5. klasse) 23 elever i 6.-7. klasse (13 i 6. klasse og 10 i 7. klasse) 18 elever i 8.-9. klasse (12 i 8. klasse og 6 i 9. klasse). Der er oprettet venteliste til 8.-9. klasse Vi har 18 elever indskrevet til vores børnehaveklasse med start til august 2015 og 2 elever på venteliste. Vi har allerede nu 10 elever indskrevet til børnehaveklassen 2016- 2017 Ønsker du at vide mere om Nr. Asmindrup Friskole og om indskrivningsprocedurerne, så klik på de relevante menupunkter øverst til venstre eller kontakt skoleleder Morten Juul Pedersen på telefon: 59328101              Du kan læse mere om skoleårets planlægning, undervisning og skemaer i menuen skema, ferieplan og aktivitetskalender.  
Forside
Friskolens egne videoer