Velkommen til Nr. Asmindrup Friskole      -  med fokus på læsning, udeundervisning og bevægelse
 Asmindrupvej 32  -  4572 Nr. Asmindrup  
Kontakt pr. e-mail
Kontor: 5932 8101
SFO:    2148 4645
Nr. Asmindrup Friskole har pr. 1. november 2015 indskrevet 147 børn. Friskolen har fokus på læsning, og vi inddrager i høj grad udeliv og bevægelse i den daglige undervisning. Hver skoledag starter eksempelvis med “løb og læs” for samtlige elever. Her får vi pulsen op i 20 minutter, hvorpå der læses intensivt i 20 minutter. Du kan læse mere om vores pædagogiske grundlag her
Læs om Asmindrup Udeskole her I er ligeledes velkomne til at kontakte Nr. Asmindrup Friskole, såfremt I ønsker mere viden om projektet.
Udeskole
Vi vil bygge et godt friskoleliv - og vi har brug for din støtte til at skabe rammerne!
Økonomisk hjælp til skolebyggeri Nr. Asmindrup Friskole startede i august 2010 i lejede pavilloner på et stykke forpagtet jord ved siden af den tidligere Asmindrup Skole. Skolen har haft kraftig stigning i elevtallet (større end forventet), og lokalekapaciteten er blevet udbygget af flere omgange. Bh. klasse 2016 er næsten fyldt op, og der er allerede flere elevindskrivninger til de efterfølgende børnehaveklasser. Friskolen kan ikke udbygges mere på den lejede grund, og elevtallet i 2017 kræver en større bygningsmasse, hvorfor friskolen skal i gang med skolebyggeriet nu. Vi har købt jordmatrikel 40 bag Kirkebjerg, hvor vi på de 15.000 m2 vil bygge en helt ny friskole med en planlagt investeringssum på 20 millioner kroner. Ønsket er, at vi via private investorer, forældre og borgere i Nr. Asmindrup kan rejse tilstrækkeligt med midler, så vi sammen med banken kan igangsætte vores byggeprojekt. DERFOR HAR VI BRUG FOR AKTIV INDSATS FRA FORÆLDRE, BORGERE, PÅRØRENDE OG VIRKSOMHEDER! Vil du vide mere, så læs vores folder vedr. finasiering af Skolebyggeri. Tilsagnsblanket kan downloades her
Friskolens Musikskole tilbyder undervisning i følgende instrumenter: Guitar - Ukulele - Bas - Trommesæt - Klaver. Program for forår 2016 her
Forside Om Friskolen Indskrivning, priser, buskort m.v. Ansatte Gruppestruktur Nyhedsbreve og info fra skolen Undervisning Lektiekalendere Udeskole Informationsfolder Skema, ferieplan og aktivitetskalender Forældreopgaver Børnehaveklassen SFO og juniorklub Video Bestyrelse, støtteforening m.v. Børnehaveprojekt
Ledige pladser til kommende bh. kl! På grund af skoleudsættelser har vi på Nr. Asmindrup Friskole  stadig enkelte ledige pladser til vores kommende børnehaveklasse med start til august 2016. Vores Førskole starter i maj 2016. Har du ønske om, at dit barn skal starte sin skolegang i et mindre skoletilbud med fokus på trivsel, udeundervisning, bevægelse og forældresamarbejde? Giver det mening, at skoledagens længde også tager afsæt i et børneliv, hvor der er tid og overskud til fritidsaktiviteter? Så skynd dig at kontakte skoleleder Morten Juul Pedersen på mail: friskole@nr-asmindrup-friskole.dk eller på telefon: 5932 8101.
Førskole- og juniorklubmedarbejder søges pr. 1.3.16 Friskolen vokser fortsat, og vi har derfor brug for ekstra hænder på friskolen. Pr. 1. marts 2016 eller snarest derefter søger vi en medhjælper til vores juniorklub. I maj og juni måned vil du ligeledes indgå i friskolens førskoleteam, som varetager det pædagogiske tilbud for vores kommende børnehaveklasseelever i morgen og formiddagstimerne. Stillingen er på 20 timer ugentligt, med mulighed for yderligere 10 AKT timer i skolen. Se stillingsopslaget her
Kom til tøjparty og støt friskolen           klik øverst på foto Forside